More

    Thứ Bảy Tuần 7 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 26 tháng 5 năm 2018

    Ngài ôm các trẻ em Lời Chúa: Mc 10, 13-16 Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên...

    Hot Topics