More

    Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay

    Chết thay cho dân (24.3.2018 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

    Lời Chúa: Ga 11, 45-57 Khi ấy, trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm,...

    Hot Topics