More

    Thứ Bảy Tuần 4 Phục sinh

    Suy niệm lời Chúa Thứ Bảy Tuần 4 Phục sinh 28.4.2018

    Làm những việc lớn hơn nữa  Lời Chúa: Ga 14, 7-14     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh...

    Hot Topics