More

    Thứ Bảy Tuần 31

    Lời Chúa ngày 10/11/2018

    Làm tôi tiền của (10.11.2018 – Thứ Bảy Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

    Hot Topics