More

    Thứ Bảy Tuần 30 TN

    Lời Chúa ngày 3/11/2018

    Ngồi chỗ cuối (03.11.2018 – Thứ Bảy Tuần 30 TN) Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ...

    Hot Topics