More

    Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 1/9/2018

    Vào mà hưởng niềm vui (1-9-2018 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 25, 14-30   Khi ấy, Đức Giêu nói với các...

    Hot Topics