More

    Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

    Lời Chúa ngày 7 tháng 7 năm 2018

    "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ". Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Bấy giờ, các môn...

    Hot Topics