More

    Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên

    Lời Chúa ngày 30 tháng 6 năm 2018

    Từ phương đông phương Tây  Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi Đức Giêsu vào thành Capharnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài...

    Hot Topics