More

    Thứ Bảy 24 Thường niên

    Lời Chúa ngày 22/9/2018

    Với tấm lòng cao thượng (22.9.2018 – Thứ Bảy 24 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo....

    Hot Topics