More

    Thứ Ba Tuần 8 Thường niên

    Lời Chúa ngày 29 tháng 5 năm 2018

    Bỏ mọi sự vì Thầy  Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

    Hot Topics