More

    Thứ Ba Tuần 7 TN

    Lời Chúa ngày 26/2/2019

    Cãi nhau (26.2.2019 – Thứ Ba Tuần 7 TN) Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống,...

    Hot Topics