More

    Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 22.5.2018

    Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không...

    Hot Topics