More

    Thứ Ba tuần 16 Thường niên

    Lời Chúa ngày 24 tháng 7 năm 2018

    Thứ Ba tuần 16 Thường niên (24-7-2018): Ai là mẹ tôi? Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông,...

    Hot Topics