More

    thông tin công giáo

    Ngón tay Thiên Chúa (13.10.2017 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

    Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên...

    Hot Topics