More

    Thông báo về Khoá Tìm hiểu sáng tác Thánh nhạc

    Thông báo về Khoá Tìm hiểu sáng tác Thánh nhạc

    Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng...

    Hot Topics