More

    Thiên Chúa viếng thăm dân Người

    Thiên Chúa viếng thăm dân Người (18.9.2018 – Thứ Ba 24 TN Năm chẵn)

    Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất...

    Hot Topics