More

    Thiên Chúa có trái tim của người cha

    Ba của con có được lên thiên đàng không?

    Đức Phanxicô đã an ủi một lúc lâu bé trai khóc vì cha em vừa mới qua đời. Em khóc khi hỏi Đức Phanxicô,...

    Hot Topics