More

    thi hài thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

    Thánh tích (thi hài) thánh Giáo hoàng Gioan XXIII được đưa đến Bergamo

    Nhân kỷ niệm 60 năm thánh Giáo hoàng Gioan XXIII được bầu làm Giáo hoàng, sáng sớm hôm qua, 24/06/2018, hòm kiếng chứa thi...

    Hot Topics