More

    Thế là đã hoàn tất

    Lời Chúa ngày 19/4/2019

    Thế là đã hoàn tất (19.4.2019 – Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các...

    Hot Topics