More

    thầy phó tế

    Tại sao phó tế mang dây stola chéo?

    Trong thánh lễ đồng tế, các linh mục đeo dây stola buông thõng xuống, còn các phó tế thì đeo dây stola bắt chéo từ vai bên...

    Hot Topics