More

    Thầy Phillip Lê Văn Tâm

    Thánh lễ an táng Thầy Phillip Lê Văn Tâm

    Anh em trong Tỉnh Dòng và người thân nhớ về Thầy: một Tu sĩ có nhiều năng khiếu, một tấm gương về lòng đạo...

    Hot Topics