More

  Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

  Thánh lễ an táng Thầy Phillip Lê Văn Tâm

  Anh em trong Tỉnh Dòng và người thân nhớ về Thầy: một Tu sĩ có nhiều năng khiếu, một tấm gương về lòng đạo...

  Cáo phó: Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

  Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Thầy PHILIPPHÊ LÊ...

  Hot Topics