More

  Thầy Phêrô Trần Duy Thể

  Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 2018

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế vào ngày 08.12.2018...

  Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình

  Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình. TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình ------------------------------------------------ THÔNG BÁO Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục...

  Hot Topics