More

    Thầy Phêrô Maria Phạm Đức Nhật

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018 Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2018, Đức cha giáo phận Bắc Ninh...

    Hot Topics