More

  Thầy Phêrô Lê Hồng Đức

  Video thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Mỹ Tho

  Trong không khí mừng kính Lễ Chúa Thăng Thiên, niềm vui Ơn Cứu Độ được thực hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu, Ngài lại...

  Hình ảnh thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Mỹ Tho

  Trong không khí mừng kính Lễ Chúa Thăng Thiên, niềm vui Ơn Cứu Độ được thực hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu, Ngài lại...

  Hot Topics