More

    thầy Phaolô Ngô Ngọc Thắng

    Giáo Phận Thanh Hóa Có Thêm Hai Phó Tế Tại Paris – Pháp

    Ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại nhà thờ Notre Dame de saint Francois Xavier – thủ đô Paris nước Pháp, trong...

    Hot Topics