More

    Thầy Nguyễn Quốc Đại

    Thông báo: Tuyên Khấn Trọn Đời năm 2018 tại Dòng Thánh Thể Việt Nam

    Nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhân dịp mừng kính Thánh Tổ Phụ Eymard. Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam hân hoan kính báo: Những Thầy có...

    Hot Topics