More

    Thầy Mactinô Nguyễn Văn Bé

    Thông báo: Truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế – Gp Vinh

    Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa ra thông báo về thư rao của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận...

    Hot Topics