More

    Thầy là đường

    Suy niệm lời Chúa thứ Sáu tuần 4 phục sinh 27.4.2018

    Thầy là đường Lời Chúa: Ga 14, 1-6     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên...

    Hot Topics