More

    Thầy Giuse Vương Văn Đỉnh

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại Dòng Tên Việt Nam

    DTVN – Rạng sáng thứ Bảy, ngày 02.03.2019, tại nhà nguyện Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Đức Giám Mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn,...

    Hot Topics