More

    Thầy Giuse Phạm Văn Toản

    Linh mục đoàn Bắc Ninh sắp có thêm 11 linh mục

    Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục vào...

    Hot Topics