More

    Thầy Giuse Nguyễn Thành Nhân

    Thông báo: Thánh lễ truyền chức linh mục Phú Cường 10.8.2018

    Thông báo: Thánh lễ phong chức Linh mục giáo phận Phú Cường 10.8.2018 1. Thầy Phanxicô Phan Duy Khương, thuộc giáo xứ Thánh Mẫu, xã...

    Hot Topics