More

    Thầy Giuse Lê Trung Hậu

    Tân linh mục Việt Nam đầu tiên của giáo phận Port Pirie – Úc

    Vào ngày 26/05/2018, Giáo hội Úc Châu có thêm một tân linh mục, Cha Giuse Lê Trung Hậu, thuộc giáo phận Port Pirie, Nam...

    Hot Topics