More

    Thầy Giuse Bùi Anh Văn

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bà Rịa 2018

    “Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh…” lời bài...

    Hot Topics