More

    thầy G.B. Đoàn Văn Huy

    Truyền chức Phó tế cho thầy G.B. Đoàn Văn Huy – giáo phận Vinh tại Áo

    Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy. Xin quý Cha quản xứ và quý Cha quản nhiệm...

    Hot Topics