More

  Thầy Đaminh Lê Văn Thắng

  Thánh lễ an táng Thầy Đaminh Lê Văn Thắng

  Thánh lễ an táng Thầy Đaminh Lê Văn Thắng được tổ chức vào 15h00 thứ Ba, ngày 24/07/2018. Trong sự ngậm tiếc thương, quý...

  Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Đaminh Lê Văn Thắng

  Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Đaminh Lê Văn Thắng do quý Cha giáo, quý Thầy Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi...

  Hot Topics