More

    Thật phúc cho anh em

    Suy niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần 4 Phục sinh 26.4.2018

    Thật phúc cho anh em  Lời Chúa: Ga 13, 16-20     Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo...

    Hot Topics