More

    Thánh Tâm Chúa Giê-su

    Thánh lễ truyền chức linh mục và kỷ niệm 135 năm thành lập giáo phận Bắc Ninh

    Bắc Ninh, ngày 01/06/2018, giáo phận Bắc Ninh cùng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hân hoan đón nhận các tân linh mục qua thánh...

    Hot Topics