More

    thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

    Bùi Chu – Nam Định, quê hương của nhiều Thánh Tử Đạo Việt Nam

    Ngày 19.6.1988, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong 117 Chân phước tử vì đạo tại Việt Nam lên hàng Hiển thánh....

    Hot Topics