More

    Thánh Piô X

    Lời Chúa ngày 21/8/2018

    Lạc đà qua lỗ kim (21-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Piô X, Giáo hoàng ) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với...

    Hot Topics