More

    Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê

    Suy niệm lời Chúa ngày 3.5.2018

    Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2018 – Thứ năm: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Làm những việc lớn hơn nữa Lời Chúa: Ga 14,...

    Hot Topics