More

    Thánh Martha

    Đón Người vào nhà (29.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Martha)

    Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta...

    Hot Topics