More

    Thánh Maria

    Lời Chúa ngày 1/1/2019

    Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (1.1.2019 – Thứ Ba - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa) Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục...

    Hot Topics