More

    Thánh lễ xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi

    Thánh lễ xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi

    Sáng thứ Tư ngày 15.08.2018, Núi Cúi bao phủ sương mờ. Bầu trời âm u nhưng dịu mát. Từng đoàn người cứ nối tiếp...

    Hot Topics