More

    Thánh lễ tuyên khấn lần đầu

    Thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 63 tập sinh tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh năm 2018

    Vào lúc 7g30 ngày 19/7/2018, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo...

    Hot Topics