More

    Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

    Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

    Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành vào lúc 8giờ00, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Thờ...

    Hot Topics