More

    thánh lễ truyền dầu giáo phận thanh hóa

    Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa

    Theo truyền thống phụng vụ của Giáo Hội, từ thế kỷ thứ V, nghi thức Thánh Hiến Dầu (Tiếng Latinh: Olei Exorcizati Confectio) được thiết lập...

    Hot Topics