More

    Thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Mỹ Tho

    Trực tuyến Thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Mỹ Tho

    Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh kính Thánh Việt Đạo và truyền thông vào lúc 8h00 ngày 23/11/2018 tại Trung tâm hành hương Ba Giồng - Giáo phận Mỹ Tho

    Hot Topics