More

    thánh lễ truyền chức phó tế hải phòng

    Hình ảnh thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Hải Phòng 15.5.2018

     Vào lúc 18h00 ngày 15/5/2018, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra thánh lễ với nghi thức truyền chức phó tế. Đức Giám...

    Hot Topics