More

    Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Đà Nẵng

    Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 2018

    Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng từ nhiều tuần nay đã rộn ràng khi được nghe thông báo của Tòa Giám Mục...

    Hot Topics